کسب درآمد در آپارات

سیستم کسب درآمد در آپارات برای حمایت مالی از تولیدکنندگانِ محتوای ویدیویی طراحی ‌شده است که بر اساس آن تولید‌کنندگان، به کمک امکانات و ترافیک آپارات محتوای خود را به نمایش می‌گذارند و در کمترین حالت 50 درصد از سود حاصل از نمایش موفق تبلیغات را با آپارات شریک می‌شوند.

آیکون نمایش ویدیو

توليد کننده محتوا کیست؟

تولید‌کننده محتوا فردی است که از صفر تا صد یک ویدیو را خودش بسازد و تولید کند، توجه داشته‌ باشید:
- گیمر‌ها تنها در صورتی تولید‌کننده محسوب می‌شوند که از وبکم استفاده کنند.
- صرفا ویرایش و تدوین (Edit & Mix) در ویدیوها یک کار تولیدی محسوب نمی‌شود.

نمای تولید کننده محتوا
نمای درصد اینکام
آیکون نامه

نحوه محاسبه درآمد تولید‌کننده‌ها

درآمد شما به عنوان تولید‌کننده براساس نمایش موفق تبلیغات در کانالتان محاسبه می‌شود. یعنی کافیست مخاطبانتان حداقل 4 ثانیه از هر تبلیغی را در کانالتان ببینند تا آن تبلیغ به عنوان یک نمایش موفق شمارش شود؛ در این حالت سود حاصل بصورت نصف،نصف! و یا بیشتر به نفع شمای تولیدکننده تقسیم می‌شود.

برای عضویت در سیستم درآمد‌زایی به عنوان تولیدکننده باید شرایط زیر را داشته‌ باشید:

آیکون کاربری

حداقل 200 دنبال کننده

آیکون زمان

حداقل 3 هزار ساعت نمایش در 3 ماه اخیر

دسترسی به گزارشات درآمدی

بعد از عضویت در سیستم درآمدزایی، به شما یک پنل گزارش به صورت اختصاصی تعلق می‌گیرد که در آن به ریز اطلاعات مربوط به درآمد خود، دسترسی دارید.

آیکون گزارش دهی دقیق

گزارش دهی دقیق

آیکون ویدیوهای پردرآمد

ویدیوهای پردرآمد

آیکون تخمین درآمد نهایی

تخمین درآمد نهایی

آیکون پرداخت به موقع آپارات

پرداخت به موقع آپارات

نمای گزارشات