آشنایی با فضای مجازی (1) دوره دوم

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

آشنایی با فضای مجازی (1) دوره دوم

شروع برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۵:۰۰
مدت رویداد: 2 ساعت
اشتراک در